Chào buổi sáng vui tươi, và mời anh chị thưởng thức.