Hội Luận: Cơ Hội Có Một Trường Song Ngữ Việt-Mỹ Cho Học Sinh Việt Nam Ơ San Jose

Chỉ lo các em quên TIẾNG VIỆT
Đừng sợ lũ trẻ kém ANH VĂN

On Saturday, September 9, 2023 at 12:42:02 AM PDT,

Tại sao cần 1 trường song ngữ Việt Anh? với kinh nghiệm các cháu tôi đi học, sau khi tới Mỹ khoảng 1 học kỳ là chúng có thể theo được chương trình Mỹ dòng chính ko trở ngại. Xin cho hỏi trường song ngữ có lợi gì cho học trò?Nguyễn tường Tâm (cựu trợ giáo 17 năm tại học khu East Side)

On Thu, Sep 7, 2023 at 8:56 PM Truc Viet <songvietca> wrote:

Uỷ viên giáo dục khu học chánh tiểu học Evergreen, Mary Hiền Pollett, kêu gọi cộng đồng Việt Nam ủng hộ dự định của cô có một trường dạy song ngữ Việt- Mỹ dòng chính (mainstream) cấp tiểu học. Trường ở đâu? Tiến trình sẽ ra sao?

Cộng đồng Việt Nam ở San Jose cần hỗ trợ ra sao?

CƠ HỘI CÓ 1 TRƯỜNG SONG NGỮ VIỆT-MỸ CHO HỌC SINH VIỆT NAM Ở SAN JOSE © SONGVIETVIETWAVE.COM – 9/4/23

youtube.png

CƠ HỘI CÓ 1 TRƯỜNG SONG NGỮ VIỆT-MỸ CHO HỌC SINH VIỆT NAM Ở SAN JOSE © S…

Kính mời quý vị nhấn vào nghe

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/