Ngồi trên luật pháp – Thứ sáu 15/9/23

Thân chúc quý Chiến hữu & ACE một ngày cuối tuần an vui bên gia đình.

Ngày mai Thứ bẩy 16/9 sẽ có chương trình đọc truyện trên "Góc nhìn NTT" xin mời đón xem. Ngoại trừ có tin chính trị hấp dẫn, tuấn muốn dành hai ngày cuối tuần thoải mái, quên đi chuyện nhức đầu. Hẹn nhau tại địa chỉ "Góc nhìn NTT" vé vào cửa miễn phí.

https://www.youtube.com/watch?v=vTHYIiaI61k&t=544s

Tình thân,

tuấn