Đại Tá Lê Văn Thảo, nguyên Không Đoàn Trưởng, Không Đoàn 92 Chiến Thuật, Phan Rang.. Từ trầ n..Những hình ảnh oai phong, kiêu hùng của Chi ến Sĩ Không Lực / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Những hình ảnh oai phong, kiêu hùng của Chiến Sĩ Không Lực / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..

Xin mời Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt đại gia đình Không Lực Việt Nam Cộng Hòa..

Chiêm ngưỡng, để hãnh diện, để rồi tiếc thương và uất hận…!!!

Xin click vào link dưới:

https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157664611043421/

BMH ///

Washington, D.C

Tin Buồn

Đại Tá Lê Văn Thảo, nguyên Không Đoàn Trưởng, Không Đoàn 92 Chiến Thuật, Phan Rang..

Đã vĩnh viễn giã từ Gia Đình, Thân Bằng Quyến Thuộc và Đại Gia Đình Không Lực Việt Nam Cộng Hòa,
vào ngày 16/09/2023, tại Salt Lake City, Utah.

Hưởng Thọ 87 Tuổi..

Trân trọng thông báo.

BMH ///

Washington, D.C