LƯỢC SỬ NGÀNH CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN

Thưa CH Lý Trung Tín,
và Quý Vị,

Cám ơn CH đã nhanh chóng hồi âm.

Việc CH chưa biết, chưa nghe chưa thấy, khổng hẳn là không có thật.

Việc CH nói rằng từ 1954 cho đến 20-4-1975 Việt Nam Cộng Hòa,

không dùng “nhân dân” mà dùng “dân chúng“, tôi nghĩ rằng không đúng..

Bằng chứng là không có một sắc lệnh nào liên quan.

Hơn thế nữa khi một “phương châm / châm ngôn / motto” được thêm vào cho phù hiệu của một đơn vị,

tôi nghĩ rằng không thể một sớm một chiều mà có, mà phải có sự chọn lựa, cân nhắc,

và cho phép của giới chức có thẩm quyền..

Xin thêm: Cán bộ XDNT là những người Chiến Sĩ Áo Đen của Việt Nam Cộng Hòa, không có số quân,

âm thầm chiến đấu, và xây dựng, bảo vệ thôn làng, là kẻ thù trực tiếp của bọn vẹm du kích địa phương.

Sau 30-4-1975, Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được nhắc đến khi bị tù đày, sát hại của vẹm,

và rồi may mắn được định cư theo diện H.O.

Nhưng những người Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn không được ai nhắc đến,

đặc biệt là những Hồi Chánh Viên sau gia nhập Cán bộ XDNT,

không biết họ đã bị đối xử như thế nào? Hay đã bị vẹm chúng nó, âm thầm thủ tiêu tất cả..

Nhân tiện xin kính chào vinh danh những người Chiến Sĩ Áo Đen Việt Nam Cộng Hòa,

và xin Quý Vị, Quý CH góp một lời cầu nguyện cho những người Chiến Sĩ Áo Đen Việt Nam Cộng Hòa,

và Gia đình, nếu còn may mắn sống còn sau 304-1975.

Xin được mạo muội có đôi dòng, và nếu có sai sót, xin cho biết và tôi xin lỗi..

Cũng xin chấm dứt phần góp ý với CH Lý Trung Tín của tôi ở đây..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Liên Khúc CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN |
Tình Khúc Thời Chiến Thu Âm Trước Năm 1975

THEO DẤU GIÀY SÔ

https://www.youtube.com/watch?v=CzQJGmDq19U&ab_channel=THEOD%E1%BA%A4UGI%C3%80YS%C3%94

*************************************************

On Monday, September 18, 2023 at 04:47:10 AM EDT, Trung Tin LY <danvanmagazin@gmail.com> wrote:

Chuyển lên các DĐ để “rộng đường dư luận”LÝ TRUNG TÍN – TCDV.