Dđ TuoiHac -> XHCN

XHCN: là viết tắt của Xã Hội Chủ Nghĩa


XHCN cũng dùng để diễn tả cuộc sống và những gì đã và đang xẩy ra ở nước Cộng Sản VN .

Về Kinh Tế – Xếp Hàng Cả Ngày (XHCN)
Về Lao Động – Xiết Họng Công Nhân
Về Văn Hóa – Xóa Hết Chữ Nghĩa (XHCN)
Về Chính Trị – Xạo Hết Chỗ Nói ( XHCN )
Về Danh Dự – Xấu Hổ Cả Nước ( XHCN )
Về Uy Tín – Xù Hết Chủ Nợ ( XHCN )
Về Nhân Bản – Xắp Hạng Con Người
Xuống Hàng Chó Ngựa

Nói Chung – Xuống Hố Cả Nước .

XHCN : xét hỏi cả ngày,

XHCN : xâm hại con người,

XHCN : xấu hơn cả ngợm,

XHCN : xơi hết cả nhà,

XHCN : xóa hết cội nguồn,

XHCN : xì hơi chết người,

Bốn chữ này đều diễn tả đúng cái khốn nạn của các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội.
Có lẽ chưa có tiếng nước nào mà thần tình đọc ra được nhiều lối như tiếng Việt Nam.