Đại Dương: Hamas attack Israel THẾ GIỚI CHOÁNG VÁNG