Đảng Cộng Hòa Giành Được Chiến Thắng Lớn Cho Tính Liêm Chính Trong Bầu Cử Ở Bắc Carolina