TGNS – > Vũ khí của Hamas bị Do Thái tịch thu.

From: Kim Pham <yellowbird>

Sent: Sunday, October 15, 2023 at 07:24:25 PM PDT
Subject: *** Vũ khí của Hamas bị Do Thái tịch thu.

Do Thái chỉ mới ra tay mà đã có nhiều chiến lợi phẩm như thế nầy !!!

Xem hình ảnh của buổi trình bày vũ khí của khủng bố Hamas mà Do Thái tịch thu được ,chợt nhớ lại hồi còn nhỏ cũng đã nhìn thấy những buổi trình bày vũ khí của lũ vc bị quân đội VNCH tịch thu được khi chúng nó dùng để xâm nhập và giết hại dân chúng VNCH


https://www.youtube.com/watch?v=APY62k8-R8U&ab_channel=CNN-News18

Israel vs Hamas Day 10 Updates Live | Israel Army Tanks Near Gaza Live | Israel Vs Palestine

https://www.youtube.com/watch?v=0jTdXfXPUPk&ab_channel=CNN-News18