Tin Mới 17/10: Kẻ Phản Bội Mike Pence Nhận Kết Cục Nhục Nhã Khi Đe Dọa TT Trump