Những hình ảnh ghi nhận những hành động tàn sát dã man của bọn Hamas, với thường dân Do Thái trong những khu định cư (kibbutz)

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Những hình ảnh ghi nhận những hành động tàn sát dã man của bọn Hamas,
đối với thường dân Do Thái trong những khu định cư (kibbutz)..

** Những tài liệu do quân đội Do Thái (IDF) tịch thu được từ bọn Hamas.

GRAPHIC RAW FOOTAGE: Massacre Across Israel From the Eyes of Hamas

Xin Quý Vị lưu ý, những hình ảnh rất dễ gây xúc động. Xin cẩn thận, quyết định trước khi xem..

Hình ảnh chứng minh rõ ràng hơn nhiều lời nói..

Xin kính mời Quý Vị theo dõi để tường và tùy nghi thẩm định..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C