VBVNHN – VDBHK Xin mời Quý Văn Hữu Văn Bút đem tác phẩm tới trưng bày – Ngày Văn Hoá – Chủ Nhật, 22 tháng 10 tại NOVA Annandale Virginia – từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều

From: Bình An from Tin Sách

Kính mời Quý Văn Hữu tham dự Ngày Văn Hóa.
Xin mời Quý Văn Hữu Văn Bút đem tác phẩm tới trưng bày .
Xin chân thành cảm tạ
tba

From: NHÀ VIỆT-NAM <nhavnhtd>
Date: Sat, Oct 21, 2023 at 9:04 AM
Subject: Ngày Văn Hoá – Chủ Nhật, 22 tháng 10 tại NOVA
To: nhavnhtd Nguoi Viet <nhavnhtd>

Kính thân mời,

Chương Trình THVNHTD lần thứ 1632 sau Tin Tức là Phỏng Vấn Đặc Biệt Nhà Việt Nam về Ngày Văn Hóa 2023 sẽ được tổ chức vào SUNDAY – ngày 22/10/2023 từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều – tại Ernst Cultural Center – Long Nguyen & Kimmy Duong Theater – NOVA Annandale Virginia.

Phỏng Vấn : https://youtu.be/cO1QrqA0SFM

HdL

Bài vở, thư từ, đóng góp xin gửi về- Mailing:
Vietnamese Literary & Artistic Club (VLAC)/Nha Viet-Nam
Non-Profit Organization – 501(c)(3)
Headquarter:

1321 Titania Ln, McLean, VA 22102
Maryland chapter:
9700 Hedin Dr., Silver Spring, MD 20903
Email: nhavnhtd Website: www.vnlac.org
For Donation: CFC# 37953

Smile.amazon.com/ch/54-2010926