Bộ hình phóng sự của Chị Kathy Nguyễn ghi nhậ n buổi sinh hoạt : “Đêm Cánh Hoa Dù 2023″…

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Bộ hình phóng sự của Chị Kathy Nguyễn ghi nhận buổi sinh hoạt :

“Đêm Cánh Hoa Dù 2023”,

do Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam – Chi Hội HTĐ và Phụ cận,

tổ chức vào đêm 21-10-2023, tại Gaithersburg, Maryland.

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C


Mũ Đỏ Trần Hồng Minh, Chi Hội Trưởng