Tin Mới 23/10: Sidney Powell Đã Bị Mua Chuộc! TT Trump Phủ Nhận Sidney Powell Là Luật Sư Của Ông