Tuyệt Vời! Các Đối Thủ Lần Lượt Lùi Về Hậu Thuẫn Cho TT Trump