DB Mike Johnson đã được Hạ viện bầu làm CT Hạ viện

DB Mike Johnson đã được Hạ viện bầu làm CT Hạ viện khi đảng Cộng hòa tập hợp lại sau ứng cử viên thứ tư của họ để thay thế cựu Chủ tịch Kevin McCarthy.

Ông đã giành được 220 phiếu bầu trong khi chỉ cần khoảng 217 phiếu

Trong khi đó, đảng Dân chủ tiếp tục bỏ phiếu cho Thủ lĩnh phe thiểu số Hakeem Jeffries. Ông đã nhận được 209 phiếu bầu từ các đảng viên Đảng Dân chủ của mình.

Johnson đã giành được đề cử cho đảng của mình vào cuối ngày thứ Ba, với một số thành viên vắng mặt và ba người có mặt bỏ phiếu. Johnson cũng nhận được sự ủng hộ từ cựu Tổng thống Trump, người đã ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa, kêu gọi đảng Cộng hòa "hoàn thành công việc nhanh chóng"