Kính mời Quý Vị tham dự buổi gặp gỡ với Ông Dave Crance, Ứng cử viên Dân biểu Qu ốc Hội Virginia đơn vị 13..

Xin kính, thân chuyển đến Quý Đồng hương, Quý NT và CH….

Kính mời Quý Vị tham dự buổi gặp gỡ với Ông Dave Crance,

Ứng cử viên Dân biểu Quốc Hội Virginia đơn vị 13..

Ông Dave Crance là một cựu chiến binh Hoa Kỳ, một khuôn mặt thân hữu quen thuộc trong vùng,

tích cực ủng hộ những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận,

nhất là Liện Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa..

Buổi gặp gỡ sẽ được tổ chức tại:

the American Legion Falls Church – 400 N Oak St, Falls Church, 22046,

từ 7:00 P.M, ngày Thứ Bảy, 28/10/2023..

** Sẽ có thức ăn nhẹ và nước uống.

Xin kính mời Quý Vị vui lòng dành ít thì giờ ủng hộ và tham dự buổi sinh hoạt..

Chân thành cảm tạ.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C