Tin Mới 28/10: Fbi Bất Ngờ Đầu Thú Trước Ủy Ban Gop, Nhà Joe Biden Bây G iờ Chạy Đâu Cho Thoát Tội