0:09 / 14:22 Chiến hạm của Trung Quốc xuất hiện ở Trung Đông, kế ho ạch của ông Tập là gì?