Obama Thành Công gài 22 Đảng viên Dân chủ ngồi ở ghế của Cộng Hòa? ?