Công ty Pháp đã chế tạo xe đạp điện không cần pin

Nguồn tin và chi tiết:

https://www.euronews.com/next/2023/10/28/this-french-company-has-designed-the-first-e-bike-that-doesnt-need-a-battery

HCD tóm tắt bản tin: Công ty Pháp này đã chế tạo xe đạp điện không cần pin
Một doanh nhân người Pháp tên Adrien Lelièvre, vừa chế tạo xe đạp điện Pi-Pop sử dụng siêu tụ điện (supercapacitor) để lưu trữ năng lượng thay vì dựa vào battery.
Sản xuất pin tiêu tốn rất nhiều tài nguyên thiên nhiên như lithium hoặc các kim loại khan hiếm, khai thác gây ảnh hưởng đến môi trường.
Xe đạp điện có tên Pi-Pop, một không dùng pin lithium mà dùng siêu tụ điện.
Lelièvre, giám đốc STEE, công ty sản xuất xe đạp, nói với Euronews Next: “Hệ thống sẽ được sạc khi đạp xe dễ dàng và khi xe đạp thắng – nhờ thắng động cơ – năng lượng sẽ được trả lại khi cần thiết”.

HCD: Hay quá, trước đây supercapacitor mắc tiển hơn battery cả chục lần nên không ai dủng. Giờ đây không biết giá cả ra sao

Điều đó có nghĩa là siêu tụ điện dự trữ năng lượng khi người đó đạp hoặc thắng và dùng năng lượng đó để trợ giúp khi đạp xe lên dốc hay chạy chỗ khó khăn.

Lelievre ước tính rằng sự trợ giúpmà siêu tụ điện của xe đạp mang lại cho người lái là đủ để xử lý độ cao 50 m nếu được sạc trước trên mặt phẳng, khiến nó phù hợp với khoảng 80% các thành phố ở châu Âu. Công ty cũng tuyên bố rằng tuổi thọ của siêu tụ điện dao động từ 10 đến 15 năm so với 5 hoặc 6 năm đối với pin lithium.

HCD: Thấy hay hay trình các bạn xem chơi thôi chớ siêu tụ điện (supercapacitor) chứa ít điện lắm không chạy được bao xa hết.

HCD h <huy017>

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.