Tin Mới 1/11: Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson Khiến Truyền Thông Thổ Tả Rét Sợ