Vaca Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM

Kính Quý Vị:

Ngày 29/10/2023 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, CALIFORNIA, thành phố Westminster tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, rất trang trọng, rất đông Quân Dân Cán Chính VNCH đã đến tham dự.
Trân trọng,
Phạm Hoàn.