02Nov23 | Biden Và Tập Cận Bình Bắt Đầu Đàm Phán Về Võ Khí Nguyên Tử !