Hình ảnh và bài viết Ngày Giỗ Lính thứ 23 tại Pháp do đồng hương, và Cựu Chiến Sĩ Quân Lự c Việt Nam Cộng Hòa tổ chức ..

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Hình ảnh và bài viết Ngày Giỗ Lính thứ 23 tại Pháp do đồng hương,
Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức ..

Đặc biệt cũng như những buổi lễ khác, lúc nào cũng có người dân Pháp và Quân Nhân Pháp
(trong quân phục, cùng với quốc kỳ, hiệu kỳ) tham dự.

Thật trang trọng, và cảm động.. Đáng ngưỡng mộ.

Bài viết và hình ảnh phóng sự buổi lễ do Y Sĩ Đại Tá Nhảy Dù Hoàng Cơ Lân chuyển đến…

Xin chân thành cảm tạ Niên trưởng..

Xin kính mời Quý Vị, Quý NT và CH cùng theo dõi để tường..

Trân trọng..

NT Y Sĩ Đại Tá Nhảy Dù Hoàng Cơ Lân viết:

Năm nay là năm thứ 22 mà chúng ta làm lễ Giỗ Linh, Giỗ cho 300 000 quân sĩ đã chết trong chiến cuộc Viêt Nam để chúng ta được sống tự do đến ngày hôm nay.

Chúng ta cũng không thể quên 10 000 người Viêt Nam thuộc thế hệ Ông Cha chúng ta đã chết hồi Đệ nhất Thế Chiến 1914-18 mà hài cốt của 60 người hiện vẫn an nghỉ dưới chân tượng đài này.

Hơn 100 năm đã qua, nơi đất khách quê người, còn ai nhớ đến những người này nữa !

Nhưng tôi tin, với lòng thành của chúng ta khi dâng hương, những vị niên trưởng này sẽ được an ủi và không quên phù hộ chúng ta !

Xin Quý Vị click vào link dưới đây:

Norgent Sur Marne 2-11-2023

https://photos.app.goo.gl/QpASPTWGx8Cfnmz46

Discours HCL 2-11-2023 – Copie.docx