Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm 6 0 năm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát tại Annandale, Virginia…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm 60 Năm Ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát..

Do Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vùng HTĐ và Phụ cận ,

tổ chức hôm qua 4/11/2023, tại Annandale, Virginia..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C