Sent: Monday, November 6, 2023 at 08:50:30 AM PST Subject: Lịch sử cuộc xung đột giữa Israel và Pale stine tại Dải Gaza & Hãy lấy cuốn Kinh Thánh từ kệ của bạn và mở đọc

From: BaoMai <bkbaomai>

Lịch sử cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza

BM

5 tháng 11 2023

Nhóm chiến binh Hamas người Palestine đã tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào Israel vào ngày 07/10, với hàng trăm tay súng xâm nhập các cộng đồng cư dân gần Dải Gaza.

https://baomai.blogspot.com/2023/11/lich-su-cuoc-xung-ot-giua-israel-va.html

Hãy lấy cuốn Kinh Thánh từ kệ của bạn và mở đọc

BM

Trên số phát hành hôm Thứ Sáu, 27-10-23, DC Daily Journal (tạp chí hàng ngày của DC) cho hay: Mike Johnson đã khiến đảng Dân Chủ bị rơi vào tình thế khó khăn với vai trò đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ.

https://baomai.blogspot.com/2023/11/hay-lay-cuon-kinh-thanh-tu-ke-cua-ban.html