Hình Ảnh và Video Ra Mắt Sách “Đời Tù Một Thiên Nga” của Nguyễn Thanh Thủy

Ra Mắt Sách "Đời Tù Một Thiên Nga" của tác giả Nguyễn Thanh Thủy

Mời quý vị xem những hình ảnh và video về Buổi Ra Mắt Sách "Đời Tù Một Thiên Nga" của tác giả Nguyễn Thanh Thủy chiều ngày Thứ Bảy 11 tháng 11 năm 2023 tại Thư viện VN, Thành Phố Garden Grove, California.
PGĐ
1) Link xem hình ảnh của Thiệu Võ
https://photos.app.goo.gl/98CAmSnfv8xzgcF47

2) Video của Văn Hóa NBLC (Thuong Vietnam)
https://www.youtube.com/watch?v=HTivKjp9Xp0

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/