TIN MỚI 14/11: Joe Biden và chính quyền ông ta đứng ngồi không yên khi nghe hung tin