Tang Lễ của Cụ Bà Bùi Diễm… Cụ Bà Bù i Diễm (nhũ danh Vũ Thị Kim Ngọc), ph u nhân của Cố Đại Sứ Bùi Diễm, từ trần sáng hôm nay 9/11/2023, tại Maryland.

BMH ///

Washington, D.C

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH,

Theo chúng tôi được biết, vì Tang Lễ chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình,
nên không phổ biến Cáo phó.

Tang lễ của Cụ Bà Bùi Diễm, nhũ danh Vũ Thị Kim Ngọc.

Robert A. Pumphrey Funeral Homes

7557 Wisconsin Avenue

Bethesda, Maryland 20814

Thursday, Nov. 16

9:00 am -11:00 am

Xin thông báo đến Quý Vị được tường và tùy nghi.

Trân trọng.

SBTN-DC/VATV P.B. Hoan Studio
6329 Arlington Blvd. Unit R
Falls Church, VA 22044