Chưa biết rõ số con tin đượ c thả, nhưng hy vọng sẽ có tin vui trong vòng từ 48 cho đến 72 giờ nữa..

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển tin vui đến Quý Vị, Quý NT và CH..

Theo Breaking News của ABCNews, chưa biết rõ số con tin sẽ được thả, nhưng hy vọng có tin vui trong vòng từ 48 cho đến 72 giờ nữa..

** Cầu mong như thế..

Xin mời Quý Vị theo dõi video clip đưới đây để tường..

Trân trọng..

Theo Breaking News của ABCNews, chưa biết rõ số con tin được thả, nhưng hy vọng sẽ có tin vui trong vòng từ 48 cho đến 72 giờ nữa..

Massive pro-Israel rally held in Washington

https://www.youtube.com/watch?v=kEWdEJio-UA&ab_channel=ABCNews