Hình ảnh và Video clip phóng sự..iểu tìn h chống phái đoàn của Việt cộng và tầu c ộng tham dự APEC 2023 tại San Francisco. . trong hai ngày 15 và 16 tháng 11, 2023.

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Hình ảnh và Video clip phóng sự, ghi nhận hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia,
đặc biệt tại Nam và Bắc California..

Biểu tình chống phái đoàn của Việt cộng và tầu cộng, tham dự APEC 2023 tại San Francisco..
trong hai ngày 15 và 16 tháng 11, 2023.

** Tuy nhiên APEC 2023 kéo dài từ ngày 11 đến ngày 17/11/23023..

** Hình ảnh và video clip của Sean Lê do Bác Sĩ Võ Đình Hữu chuyển đến..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng.

Biểu tình chống Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng Apec 2023

Sean Le TV

https://www.youtube.com/watch?v=kAEqsiVI3Co&ab_channel=SeanLeTV

[Category BMH,
DD-V]