Lệnh bịt miệng đối với cựu Tổng thống Trump

From: BaoMai <bkbaomai>


Cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với hai lệnh hạn chế gây tranh cãi về ngôn luận khi ông phải chống lại nhiều cáo trạng vốn có thể sẽ gây ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Thật khó để xác định hậu quả cuối cùng từ các lệnh bịt miệng ở Hoa Thịnh Đốn và New York đối với ông sẽ là như thế nào, nhưng chúng đã làm dấy lên những tranh luận về việc các ứng cử viên chính trị có thể bị hạn chế như thế nào khi tranh cử.

Khi các lệnh này được tòa án đưa ra, thì có năm điều dưới đây mà quý vị cần suy xét:
https://baomai.blogspot.com/2023/11/lenh-bit-mieng-oi-voi-cuu-tong-thong.html

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/