Lãnh sự quán Trung cộng trả tiền cho ngườ chào đón Tập ở San Francisco & Guam là mục tiêu ‘dễ bị TC tấn công’

From: BaoMai <bkbaomai@gmail.com>
Sent: Friday, November 17, 2023 at 01:43:10 PM PST
Subject: Trung cộng trả tiền cho người chào đón ông Tập & Guam là mục tiêu ‘dễ bị tấn công’ của phi đạn Trung cộng

Lãnh sự quán Trung cộng trả tiền cho người chào đón ông Tập ở San Francisco

BM

Khách sạn miễn phí, vé phi cơ miễn phí, thức ăn miễn phí: Lãnh sự quán Trung cộng tại San Francisco không hề chi tiêu dè sẻn trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên sau sáu năm của lãnh đạo nhà cầm quyền cộng sản Trung cộng.

https://baomai.blogspot.com/2023/11/lanh-su-quan-trung-cong-tra-tien-cho.html

***

Guam là mục tiêu ‘dễ bị tấn công’ của phi đạn Trung cộng

BM

Dân biểu Mike Gallagher (Cộng Hòa-Wisconsin) đang yêu cầu thông tin từ phía Lục quân Hoa Kỳ về việc củng cố các năng lực phòng thủ phi đạn trên đất liền ở đảo Guam vì “tầm quan trọng chiến lược” của hòn đảo này, vốn vẫn “rất dễ bị tấn công” trong bối cảnh Trung cộng leo thang xâm lược quân sự.

Guam là mục tiêu ‘dễ bị tấn công’ của phi đạn Trung cộng

Guam là mục tiêu ‘dễ bị tấn công’ của phi đạn Trung cộng

Dân biểu Mike Gallagher (Cộng Hòa-Wisconsin) đang yêu cầu thông tin từ phía Lục quân Hoa Kỳ về việc củng cố các …

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/