Bản tin Thời sự Hoa kỳ và thời sự thế giới trên kênh BTV Epoch Times (11/18/23)