Dđ TuoiHac -> Giới thiệu Sách Mới: Hành Hương Đất Phật

Ngày 20 11-2023

Xin phép Giới thiệu Sách Mới. Tác Giả là một Bác Sĩ Y Khoa,và là một Nhà chuyên nghiên cứu
về Xã Hội học.Tác giả đã cho phát hành nhiều Tác phẩm rất giá trị Khoa Hoc Xã Hội Văn Học .
KÍnh Mời Quý Vị tham gia và nghiên cứu cùng với Tác giả. KÍnh NND 24 BBTD

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI.

HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT

của Nguyễn Xuân Quang.

Tìm đọc:

HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT của Nguyễn Xuân Quang đã phát hành.

clip_image002

Bìa 1 sách: đêm trăng ở Bồ-Đề Đạo Tràng, Giác Thành, Ấn Độ, nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo vào một đêm trăng (ảnh của tác giả).

Sách thể du ký và hướng dẫn du lịch, viết giản dị, chi tiết, rõ ràng, dầy 410 trang với nhiều hình ảnh.

Giá 30 Mỹ kim với ảnh đen trắng.

Giá 40 Mỹ kim với ảnh mầu.

Cộng thêm tiền bưu phí.

Liên lạc tác giả qua email: ngxuanquang