Có thể một số con tin người Do Thái bị bọn Hamas bắt giữ sớm được trả tự do, trong số đó, có cháu bé gái mồ côi cha, mẹ Abigail Edan, 3 tuổi…

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển Good News đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Có thể một số con tin người Do Thái bị bọn Hamas bắt giữ sớm được trả tự do,

trong số đó, có cháu bé gái mồ côi cha, mẹ Abigail Edan, 3 tuổi…

Mong Tin Vui sớm thành sự thật..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..

Tình hình cập nhật về cuộc chiến ở dải Gaza.

Cháu bé gái 3 tuổi mồ côi cha, mẹ bị gắt giữ, sau khi cha mẹ của cháu đã bị Hamas giết.

Cháu có thể được trả tự do, trong số những con tin bị Hamas bắt từ ngày 07/10/2023…

Tuy nhiên chính quyền Biden chưa nhận được một tin khả tín nào bảo đảm cháu bé sẽ có mặt trong số người được thả..

Có thể cháu bé chỉ biết cha, mẹ đã bị giết, nhất là người cha khi đang ôm cháu trên tay, ngoài ra không biết việc gì đang xảy ra.

Thật sự không thể còn nổi mừng nào hơn cho Ông, Bà Nội, Ngoại của cháu bé Abigail Edan, và hai cậu anh trai của bé..

Và cả nhân dân Hoa Kỳ cũng vui mừng Welcome Home Abigail….

Có tin cho biết Hamas đã bắt giữ khoảng 30 trẻ em Do Thái làm con tin.

Israel-Gaza live updates: 3-year-old Israeli-American may be among hostages freed, US official says

ABC NEWS

November 21, 2023 at 4:04 PM

Xin click vào link dưới đây:

https://www.aol.com/news/israel-gaza-live-updates-idf-052907066.html

Latest Developments

Nov 21, 4:04 PM

3-year-old Israeli-American may be among hostages freed: US official

The U.S. expects that Abigail Edan, an orphaned 3-year-old Israeli-American who was kidnapped by Hamas militants on Oct. 7, would be among the hostages released as part of any initial deal between Israel and Hamas, according to a U.S. official familiar with negotiations. However, the Biden administration hasn’t received any reliable guarantee that she or any of the missing Americans will be freed in the arrangement, the official said.

The official said there are many significant concerns surrounding the hostages’ passage out of Gaza, and that moving the hostages out of the enclave as quickly as possible would be necessary for their protection and to facilitate ongoing talks.

While American negotiators are currently zeroed-in on securing an initial deal — rather than focusing on subsequent swaps that might happen in exchange for a longer pause — Hamas is expected to provide information about the conditions of hostages that will remain in custody, which could be critical in shaping the strategy going forward, the official said.

-ABC News’ Shannon Crawford

[Category BMH,
DD-V]