Thư Mời Tham Gia Chương Trình Văn Nghệ Lễ Truy Điệu

BMH ///

Washington, D.C

Thư Mời Tham Gia Chương Trình Văn Nghệ Lễ Truy Điệu

Kính thưa Quý Vị, Quý Anh, Chị,

Với chủ đề, Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 47, đem tiếng hát lời ca để tưởng nhớ và tiếc nuối một quê hương dấu yêu đã mất,
đồng thời để tri ân Quân, Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa vì Tự Do của Miền Nam Việt Nam,
đã Vị Quốc Vong Thân, trong phần Văn Nghệ Đấu Tranh của buổi Lễ Truy Điệu vào ngày 30-04-2022…

Chúng tôi xin mời Quý Vị, Quý Anh, Chị, Em có tinh thần văn nghệ, có tiếng hát làm ấm lòng người..

Vui lòng liên lạc, ghi danh với Anh Hoàng Đức Long ( Nhà Việt Nam ), là thành viên của Ban Tổ Chức,
đảm trách Phần Văn Nghệ của buổi Lễ Truy Điệu, để Anh Long tiện việc phối hợp chương trình.

Liên lạc:

Cell: 240-688-2024

E-mail: alanhoang3

Chắc chắn rằng sự thành công của sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 47, cũng sẽ là một phần lớn do sự hợp tác của Quý Vị, Quý Anh, Chị .

Xin chân thành cám ơn trước .

Trân Trọng.

Bùi Mạnh Hùng
Điều Hợp Viên
Chương Trình Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 47