Triển lãm tranh và ra mắt sách gây qũy cho Ukraine