Hội Luận-Mạn Đàm Anh Ngữ-Thiên Hạ Sự thâu hình April 8th, 2022

Mời xem 3 chương trình vừa thâu chiều Thứ Sáu April 8th, 2022 tại VCALTV:1) Hội Luận đề tài: “Nga Thảm Sát Thường Dân tại Bucha, Ukraine- Tội Ác Thế Kỷ”Diễn Giả: Tô Phạm Thái và Bình Luận: Phạm Gia Đại*Sẽ phát hình trên VCALTV (57.13 tại Nam Cali và 16.2 Bắc Cali) vào 8am và 2pm Thứ Bẩy April 9th và Chủ Nhật April 10th, 2022.

https://youtu.be/HTsG4MjoGZs2) Thiên Hạ Sự kỳ 165: “Năm Tuổi Hên hay Xui?”Trọng Nghĩa (host) và Phạm Gia Đại (biên soạn)*Sẽ phát hình trên VCALTV (57.13 tại Nam Cali và 16.2 Bắc Cali) vào 10am và 7pm Thứ Ba April 12th và Thứ Năm April 14th, 2022.  

https://youtu.be/cKZs2viVvlM3) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 166: “Common English Mistakes”Diễn Giả: Phạm Gia Đại *Sẽ phát hình trên VCALTV (57.13 tại Nam Cali và 16.2 Bắc Cali) vào 10am và 7pm Thứ Hai April 11th và Thứ Tư April 13th, 2022.