Hội Luận, Mạn Đàm Anh Ngữ và Thiên Hạ Sự thâu hình April 1st, 2022

Mời xem ba chương trình thâu chiều Thứ Sáu April 01st, 2022 tại VCALTV:

1) Hội Luận Đề Tài:  “Tổng Tấn Công vào Ukraine của Nga Bước Qua Giai Đoạn Hai”

Diễn Giả: Tô Phạm Thái và Bình Luận: Phạm Gia Đại

2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 165:

Đề Tài: “The Word “Very” in English”

Diễn Giả: Phạm Gia Đại

3) Thiên Hạ Sự kỳ 164: “Điểm Phim “The Imitation Game”

Theo yêu cầu của khán giả, THS từ nay sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực từ giáo dục, văn hóa, xã hội, nhân văn, truyện cổ tích, qua văn nghệ, thi ca, âm nhạc và điểm phim, v.v…

Trọng Nghĩa (host) và Phạm Gia Đại (thực hiện)