Hội Luận-Mạn Đàm Anh Ngữ-Thiên Hạ Sự thâu hình April 8th, 2022

Mời xem 3 chương trình vừa thâu chiều Thứ Sáu April 8th, 2022 tại VCALTV:1) Hội Luận đề tài: “Nga Thảm Sát Thường Dân tại Bucha, Ukraine- Tội Ác Thế Kỷ”Diễn Giả: Tô Phạm Thái và Bình Luận: Phạm Gia Đại*Sẽ phát hình trên VCALTV (57.13 tại Nam Cali và 16.2 Bắc Cali) vào 8amContinue reading “Hội Luận-Mạn Đàm Anh Ngữ-Thiên Hạ Sự thâu hình April 8th, 2022”

Hội Luận, Mạn Đàm Anh Ngữ và Thiên Hạ Sự thâu hình April 1st, 2022

Mời xem ba chương trình thâu chiều Thứ Sáu April 01st, 2022 tại VCALTV: 1) Hội Luận Đề Tài:  “Tổng Tấn Công vào Ukraine của Nga Bước Qua Giai Đoạn Hai” Diễn Giả: Tô Phạm Thái và Bình Luận: Phạm Gia Đại 2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 165: Đề Tài: “The Word “Very” inContinue reading “Hội Luận, Mạn Đàm Anh Ngữ và Thiên Hạ Sự thâu hình April 1st, 2022”