Những tin tức cuối ngày 12/4/2022 – Chuyện khó tin mà có thật

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Những tin tức cuối ngày 12/4/2022

Xin mời Quý Vị theo dõi..

BMH ///

Washington, D.C

Chuyện khó tin mà có thật…

Biden đang xạo sự bên trong một nhà kho khổng lồ ở Iowa, giới thiệu sản phẩm làm tại Hoa Kỳ, và hứa giảm giá xăng 10 cents một gallon,

một con chim chê ít quá, bèn ị cho Biden một “bãi” bên vai trái..

Thiệt tình, đến nỗi chim cũng ghét Biden..

Sau đó giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Ốc cải chính, nói không phải, đó là bắp hổng phải caca chim

Xin mời Quý Vị xem để rõ thật, hư !

‘A metaphor for how Americans feel’: Bird poops on Biden’s shoulder inside Iowa barn as president touts ‘Made in America’ pledge to lower gas prices by 10 cents a gallon
· The incident took place at what Biden called a ‘giant barn’ at a fuel plant in Iowa
· He spoke for more than 20 minutes after the substance fell on his lapel Tuesday
· A White House comms director later said it was ‘corn,’ not bird poop
· The president was unveiling a plan to reduce gas prices by 10 cents a gallon
· It will happen by allowing the sale of E15 fuel, usually banned in the summer due to environmental concerns about smog
· It will only be sold at about 2,300 of the nation’s more than 100,000 gas stations
· Gas prices have reached an average of $4.10 a gallon and the Biden administration has blamed surging prices and inflation on ‘Putin’s Price Hike’

By ADAM MANNO FOR DAILYMAIL.COM

PUBLISHED: 18:43 EDT, 12 April 2022 | UPDATED: 22:22 EDT, 12 April 2022

Xin click vào link dưới:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10712901/Feathered-fiend-poops-Bidens-shoulder-inside-Iowa-barn-unveils-plan-lower-gas-prices.html