Thông báo và Thư Mời Quý Vị tham dự sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 47…t ại vùng Thủ đô HTĐ….

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

1.- Thông báo và Thư Mời tham dự sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 47,

do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia,
cùng với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận, phối hợp tổ chức..

2.- Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04 do VietAmerican, Viet Toon và Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa thực hiện..

Xin kính mời Quý Vị theo dõi để tường, ủng hộ và tham dự..

Chân thành cảm tạ..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

HTĐ Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 47 – 1

https://www.youtube.com/watch?v=jkOaQrGVJOI&ab_channel=TonyBui

HTĐ Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 47 – 2

https://www.youtube.com/watch?v=O9wNBHrTf3c

Thông Báo qua Truyền hình địa phương:

Thông báo do Truyền Hình – HTĐ thực hiện:

https://youtu.be/rg1Pks3K1Rw

Facebook https://www.facebook.com/1141943317/videos/1064983794367896/

Thông báo do Truyền hình SBTN – HTĐ thực hiện:

https://youtu.be/Wp2ZGWiZhZk