NTT – Cõi U Mê

ACE Thân quý,

Bốn mươi bẩy năm đã trôi qua, 47 tháng tư đen lại đến! Xin phép kể cùng ACE một giấc mơ khiến sáng nay, tỉnh thức, tuấn viết vội ngay kẻo quên. Giấc mơ đến từ tác phẩm "Animal Farm" của tác giả George Orwell.

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com

Charlie Chaplin nói, "cười là tiếng khóc khô không lệ". Ngồi viết mà nước mắt chỉ trực trào ra.

Thân chúc bình an đến ACE trong lời cầu nguyện. Sẽ có một ngày không xa, ACE chúng ta về lại Sài Gòn, như người Do Thái chúc nhau "Next Year in Jerusalem". Họ chờ 2,000 năm! Tuổi của lịch sử không bao giờ giống tuổi con người.

Cầu nguyện cho Ukrainians, cầu nguyện cho Việt Nam Cộng Hoà, đất nước của những người hai chân.

tuấn