30 tháng tư, Tố Cáo Tội Ác Việt Cộng

Kinh thưa quý vị

30 tháng tư!
Để nhìn lại 1 giai đoạn lịch sử đen tối của Việt Nam, những tưởng đã lá quá khứ,
nhưng không, nó vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay,
Kính mời quý vị xem đoạn phim ngắn do Bùi Dương Liêm và Nguyễn Thị Bé Bảy thực hiện
vào năm 2012, tuy cách đây đã 10 năm, nhưng thời hiệu vẫn còn và sẽ còn mãi mãi,
đó là:
Tội Ác của cộng sản Việt Nam!
Những tội ác không thể nào gột rửa!

https://youtu.be/gsDG51VBRfw

Trân trọng,

Bùi Dương Liêm & Nguyễn Thị Bé Bảy