Kính xin quý ACE nghe những câu trả lời ngắn gọn phản ảnh chặt chẽ quan điểm và agenda của UCV Hùng Cao

Cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm. 🥰🙏 Minh Ánh đã có được một chuyến đi đáng nhớ!

Kính xin chia sẻ với quý cô chú anh chị em.

Ứng Cử viên Hùng Cao là một người trẻ Mỹ gốc Việt có trình độ, kinh nghiệm, kiến thức, tấm lòng…một người qua những câu trả lời rõ ràng, lịch sự, lấy từ những học hỏi Trải nghiệm, không phải từ giáo điều của những con vẹt vô tri như cháu gái của ông GS “Mulberry Sea”, người đàn bà đã tự lập ra Voice of Vietnamese Americans và tự đem ý thức hệ, quan điểm cá nhân áp đặt lên toàn bộ cộng đồng Việt tại Mỹ!

Kính xin quý anh chị em nghe những câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm và phản ảnh chặt chẽ quan điểm và agenda của UCV Hùng Cao – Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt.

https://www.facebook.com/anh.m.truong.7/videos/2825226807781754/

Minh Ánh hy vọng cộng đồng chúng ta, bắt kể theo Đảng phái nào sẽ mở rộng tâm để ủng hộ Hùng Cao nhìn thấy viễn ảnh cửa Hoa Kỳ và thế giới và quê mẹ Viết Nam cũng như thế hệ con cháu chúng ta mà có lựa chọn sáng suốt.

Kính thư,

Minh Ánh.

P.S.; kính xin gia đình cùng quý anh chị cô chú cư ngụ vùng Hoa Thịnh Đốn niệm tình tha thứ vì thời giờ quá eo hẹp nên Minh Ánh không có cơ hội viếng thăm được. 🙏 kính xin hẹn dịp khác. 🥰🙏