NTT – Hoa Kỳ Hồi Sinh

ACE Thân quý,

Trong cuộc sống đầy biến động hôm nay, lạm phát, vật giá và xăng dầu leo thang, an ninh xã hội không còn nơi những thành phố lớn do đảng Dân chủ thiên tả cầm quyền. Chính phủ bất minh, nói có sách, mách có chứng tại ba Tiểu bang Dân chủ có tên dưới đây, họ đã lấy tiền trợ giúp COVID dùng vào mục tiêu giáo dục con em chúng ta thuyết chủng tộc sai trái CRT (Critical Race Theory) các tiểu bang đó: California, dùng $15.1 tỷ USD, bao gồm $1.5 tỷ USD trả lương cho cô, thầy giảng dậy môn này – New York: $9 tỷ USD và Illinois: $5.1 tỷ USD (Fox News 29/4/22). Tiền thuế của chúng ta đấy! Tại sao lại dùng sai mục đích? Có người dân nào biết? Chúng ta đã bị bịt mắt, che tai vì bọn truyền thông thổ tả (T4).

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com/

Thân mời ACE xem đất nước Hoa Kỳ hồi sinh ra sao?

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn