NTT – Tự do ngôn luận – Chương 156

ACE Thân quý,

Xin phép được đính chính, địa chỉ blog của tuấn:

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com/

Ngoài ra, bài viết cũng được đăng trên hai địa chỉ thân hữu:

https://freedom-vaca.org

https://tudofreedom.blogspot.com/

Vì lạng quạng trên computer nên tuấn đã gửi đến ACE một trong hai địa chỉ thân hữu. Anh Diệm thấy tuấn sợ vi tính đến cỡ nào? Nhân dịp này, cũng welcome chị Casey T. Nga vào danh sách thân hữu.

Mong nhận sự thông cảm.

tuấn