Xin mời theo dõi Thông Báo để tường, ủng hộ và tham dự sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 47

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính mời Quý Trưởng thượng, Quý Đồng Hương, Quý Niên trưởng và Chiến Hữu….

Theo dõi Thông Báo để tường,
ủng hộ và tham dự sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 47..

1.- Do Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia,

phối hợp cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia, tổ chức…

2.- Chương trình Tưởng Niệm Lễ Quốc Hận 30/04, do nhóm VietAmerica, VietToon và Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức.

Trân trong.

BMH ///

Washington, D.C

Sinh Viên Pháp Để Tang Quốc Hận.jpg

Lễ treo Cờ Rũ Tưởng Niệm 47 Năm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư, Tại Vùng Hoa Thịnh Đốn.

Video clip của VietV – HTĐ, do KQ Đào Hiếu Thảo và Anh Vũ Doanh thực hiện

https://youtu.be/EB8-wyr0WhQ

** Cô Bích Hà đã liên lạc với Thầy Pháp Quang, Chùa Đi Đà, 6822 Columbia Pike, Annandale, VA 22003,
Thầy sẽ cầu siêu cho hương linh Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân,
vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Bảy, 30/4/2022.

** Chị Nguyễn Thị Bé Bảy, đã viết thư xin Lễ Cầu An cho linh hồn Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa
đã hy sinh vì Tổ quốc, tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 915 S Wakefield St, Arlington, VA 22204,
vào ngày thứ Bảy, 30/4/2022.